Vispārīgie noteikumi

Pieslēgšanas procedūra

 • Aizpildīt un nosūtīt interneta veikala reģistrācijas pieteikumu. Reģistrācijas forma ir pieejama sadaļā "Tirgotāju reģistrācija"
 • Divu darba dienu laikā mēs ar Jums sazināsimies un paziņosim par iespēju pieslēgt šo pakalpojumu interneta veikalam.
 • Jums ir jāiesniedz uzņēmuma reģistrācijas dokumenti, aizpildīt reģistrācijas anketu un ja nepieciešams, pievienot papildus informāciju mājas lapā saskaņā ar Starptautisko karšu organizācijas Visa un MasterCard noteikumiem.
 • Jūsu interneta veikala reģistrācijas procedūra var aizņemt līdz vienam mēnesim.
 • Sadarbības līguma parakstīšana.
 • Interneta veikala pieslēgums pie maksājuma formas.

Iesniedzamie uzņēmuma reģistrācijas dokumenti

 • Reģistrācijas apliecība
 • Uzņēmuma Statūti
 • LR Uzņēmumu Reģistra Lēmums
 • Direktoru, paraksttiesīgās personas un PLG (patiesā labuma guvēja) pases kopijas
 • Uzņēmuma licences/atļaujas kopija (ja tāda ir nepieciešama darbībai)
 • Līgumi ar piegādātājiem
 • Patiesā labuma guvēja (PLG) - CV
 • Reģistrācija (pieteikuma) anketa

Mājas lapas prasības

 • Starptautisko maksājumu sistēmu logotipus Visa/MasterCard

Logotipiem ir nepieciešams būt krāsainiem un aktīviem (jāievieto linku uz Visa/MasterCard mājas lapām).

 • Preču un pakalpojumu aprakstam

Tirgotāja mājas lapai vajadzētu ietvert pilnīgu preču un pakalpojumu aprakstu, ko piedāvā pārdošanai. Tajā skaitā, informāciju par cenu, izmēru, saturu, materiālu, fotogrāfijas, priekš programmaturām – informāciju par sistēmas prasībām, priekš pakalpojumiem – kā un kur serviss tiks sniegts.

Precēm un pakalpojumiem no mājas lapas ir pilnībā jāatbilst preču un pakalpojumu sarakstam iesniedzot reģistrācijas pieteikumu uz pieslēgšanu.

 • Informācija par cenu (ieskaitot darījuma valūtu)

Jāsniedz precīza informācija par cenu un norēķinu valūtu par visām precēm un pakalpojumiem.

 • Tirgotāja kontaktinformācija
 • Pilns juridiskās personas nosaukums;
 • Juridiskā un faktiskā atrašanās adrese;
 • Reģistrācijas numurs;
 • Tālruņa numurs un e-pasts.
 • Adresei un kontaktinformācijai jābūt viegli pieejamai 120 dienu laikā no pēdējas transakcijas brīža.
 • Bankas rekvizīti
 • Piegādes politika

Jāsniedz pilnīga un precīza informācija par preču un pakalpojumu piegādi.

Tirgotājs savā mājas lapā ievieto jebkuru metodisku informāciju, kas sniedz pilnīgu un precīzu informāciju par preču un pakalpojumu piegādi.

 • Atgriešanās politika

Tirgotājam jāsniedz apraksts par atmaksas procedūrām un nosacījumiem (tostarp par iespējamiem sodiem), ja pircējs atsakās pieņemt pasūtījumu, veic preču vai pakalpojumu apmaiņu.

Mājas lapā ir nepieciešams ievietot “pogu”, ka pircējs ir iepazinies un piekrīt “atgriešanas politikai”.

 • Eksporta ierobežojumi un noteikumi par piegādi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu (ja tādi eksistē).
 • Patērētāju datu privātuma politika

Mājas lapā ir jāievieto konfidencialitātes politikas sadaļu, norādot, ka kartes turētāja personiskie un kartes dati tiks glabāti drošībā un tiks saglabāta konfidencialitāte un tiks lietots SSL protokols datu aizsardzībai.

 • 3D Secure

Tirgotājiem, kuri tiek pieslēgti pie 3D Secure sistēmas, mājas lapā jābūt izvietotiem logotipiem Verified by Visa un MasterCard SecureCode.

 • Aizliegto kategoriju saraksts

LatCard nesadarbojas ar klientiem, kuri nodarbojas vai ir saitīti ar:

 • jebkura veida nelegālo preču, pakalpojumu vai pornogrāfisko materiālu sniegšanu, reklamēšanu, izplatīšanu;
 • jebkura veida preču vai pakalpojumu sniegšanu, reklamēšanu, izplatīšanu, kas pārkāpj tiesības uz intelektuālo īpašumu vai citas trešai personai piederošas tiesības (vai ir saistīti ar šādiem pārkāpumiem);
 • jebkura veida preču vai pakalpojumu sniegšanu, reklamēšanu, izplatīšanu, kas satur terorisma glorificēšanas materiālus, vardarbības pret bērniem un sievietēm, antisemītiskus, rasistiskus vai homofobiskus materiālus (vai ir saistīti ar šādiem materiāliem);
 • īstermiņa kredītu piešķiršanu;
 • azarta spēļu/izsoļu nelegālo organizēšanu;
 • arheoloģiskiem atradumiem;
 • narkotisko, psihotropu un bezrecepšu medikamentu pārdošanu;
 • aizliegtām precēm;
 • masu medijiem, plašsaziņas līdzekļiem, kas var kaitēt jauniešu fiziskajai, garīgajai un tikumiskajai attīstībai;
 • cilvēku orgānu un ķermeņa daļu pārdošanu;
 • nacistiska satura materiālu publicējumiem;
 • aizsargāmajiem dzīvnieku un augu sugām;
 • loterijām un/vai izlozēm, izmantojot telefonu;
 • tabakas izstrādājumiem;
 • juridisko vai brokeru pakalpojumu sniegšanu.

Norēķinu kārtība

LatCard veic bezskaidras naudas norēķinus atbilstoši attiecīgā E-Tirgotāja veiktajiem darījumiem uz E-Tirgotāja norādīto bankas kontu, ieturot LatCard pienākošās komisijas maksas divas reizes nedēļā vai divas reizes mēnesī, pēc klienta vēlmes.

Izmaksas dienā E-Tirgotājs saņem elektroniskā veidā detalizēto atskaiti par veiktajiem darījumiem interneta veikalā, ieturēto komisijas apjomu un izmaksājamo summu par attiecīgo periodu.

LatCard nosūta E-Tirgotājam elektroniskā veidā mēneša atskaiti par veiktajiem darījumiem interneta veikalā pēc E-Tirgotāja pieprasījuma.