Drošība


LatCard izmanto pašizstrādātu Hosted Payment page (maksājumu lapu) un Payment Gateway (maksājumu vārteju) un līdz ar to programmatūras ieviešana notiek, neizmantojot ārējās programmas un pakalpojumus.

LatCard pieder arī savs drošs data centrs, kur tiek glabāta maksājuma informācija šifrētā veidā.

LatCard izmanto maksājuma karšu industrijas datu aizsardzības standartu (Payment Card Industry Data Security Standard). Šo standartu ir apstiprinājušas lielākās starptautiskās maksājuma sistēmas un tas ietver noteiktas prasības uzņēmumiem, kuri veic savu darbību starptautiskas maksājuma sistēmas tīklā. Saskaņā ar standarta prasībām tiek veikta ikgadēja maksājumu informācijas drošības pārbaude, kuru veic neatkarīgs starptautisks QSA-auditors organizācijas objektā, kā arī ASV (Approved Scanning Vendor) skenēšana reizi ceturksnī.

LatCard veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu. LatCard pielieto SSL sertifikātu informācijas aizsardzībai. Kad lietotājs apmeklē aizsargātu mājas lapu, SSL sertifikāts nodrošina web – servera identifikāciju un izveido šifrētu savienojumu.

LatCard ir tiesīgs pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām nodot datus Tirgotājam, kas sniedz šos pakalpojumus, tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai.

LatCard pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums sekojošos gadījumos:

  • juridiskā procesa un citu juridisku prasību gadījumā;
  • LatCard īpašumtiesību, filiāļu, darbinieku, agentu un klientu aizsardzības gadījumā;
  • dota līguma pārkāpšanu izmeklēšanas gadījumā vai kriminālu un administratīvu izmeklēšanu gadījumā.