Privātums


LatCard augsti vērtē Jūsu uzticību, tāpēc esam darījuši visu, lai Jūsu privātā informācija pie mums būtu pilnīgā drošībā.

LatCard personas datu apstrādes kārtība ir reģistrēta LR Datu valsts inspekcijā, par ko ir izsniegta personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr.002398.

Jūsu sniegto personas informāciju LatCard apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu «Fizisko personu datu aizsardzības likums».

LatCard neglabā Jūsu sīkdatnes jeb tā sauktās “Cookies”.