Par mums

Uzņēmums LatCard AS – Latvijas interneta maksājumu pakalpojumu sniedzējs (sertificēts VISA IPSP un MasterCard MSP), MasterCard pilntiesīgs biedrs, kas izdod priekšapmaksas kartes un ir reģistrēts kā Eiropas e-naudas emitents.


LatCard AS ir elektroniskā naudas iestāde, kura ir reģistrētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Papildus elektroniskās naudas emisijai LatCard AS ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus.


FKTK atsauces lapa (1. numurs)

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-pakalpojumu-sniedzeji/elektroniskas-naudas-iestades/registretas-elektroniskas-naudas-iestades.html


Uzņēmums LatCard ir tiesīgs sniegt pakalpojumus saistītus ar elektroniskās naudas emisiju, izplatīšanu, apkalpošanu un atpirkšanu.


Elektroniskās naudas iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti ir pieejami:

http://likumi.lv/doc.php?id=206634

MasterCard Int.
MasterCard Int. card issuing principal member

LatCard AS ir MasterCard Worldwide starptautiskās maksājumu organizācijas pilntiesīgs biedrs, kā arī MasterCard priekšapmaksas karšu izdošanas un apkalpošanas licencētā iestāde. Šī licence ļauj LatCard patstāvīgi izdot MasterCard priekšapmaksas kartes.
Mūsu klienti
Mūsu projekti
  • BRAVO Gift
  • LVCARD
Praktiskie padomi